Témoignage

Ech stelle mir vir dass mäin Pappa am Himmel ass, an do ass et d'selwecht wéi hei ausser d'Loft ass besser. An si hunn och en Trauerwee, well si no eis verlaangeren.

Tom 11 Joer