Trauerwee asbl huet dei traureg Flicht, den Doud vun hirem Ënnerstëtzer,

dem Här André Losch matzedeelen.

Mir wäerten hien emmer a gudder Erënnerung behaalen a sin imens traureg dass hien eis verloss huet.